Verenigingsscan

Elke sportvereniging maakt per vier jaar een beleidsplan. Dit plan presenteert zij aan haar leden om te laten zien wat gaan ze gaan doen in die periode. Het beleidsplan is een sturingsmiddel waarmee de organisatie de werkzaamheden richt op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de organisatie. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De organisatie omschrijft in dit beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren.

In de praktijk wordt “dit kunstje” iedere vier jaar herhaald. JaGo Sportadvies is van mening dat tussentijds niet of nauwelijks aandacht wordt geschonken aan het plan terwijl dit wel noodzakelijk is. Dankzij onze verenigingsscan krijgt de vereniging of club in beeld of ze op de juiste weg zijn of dat een aantal zaken al behaald zijn of dat er juist nog veel werk aan de winkel is. Deze laagdrempelige scan wordt op maat gemaakt en biedt een uitstekend inzicht in hoe de vereniging ervoor staat. Onze scan is een goede, betrouwbare en betaalbare tool waarmee je op tijd kunt bijsturen. Wil je zo’n scan voor jouw vereniging of club? Neem voor meer informatie contact met ons op.